Політика конфіденційності

Уважно прочитайте цей документ перед його прийняттям!

Ця Політика конфіденційності встановлює порядок та особливості обробки даних користувачів Послуг ТОВ «Рейнгольд» («Користувачі»).

Цей документ («Політика») є невід'ємною частиною Угоди щодо використання Послуг ТОВ «Рейнгольд». Користуватися Послугами ТОВ «Рейнгольд» без ухвалення умов цієї Політики неможливо.

ТОВ «Рейнгольд» має право в будь-який момент в односторонньому порядку змінити умови цієї Політики шляхом розміщення нової редакції зміненого документа на веб-сайті ТОВ «Рейнгольд» у розділі «Політика конфіденційності».

Терміни та визначення, що використовуються у цій Політиці, використовуються у тому значенні, яке їм надано у Угоді на використання Послуг ТОВ "Рейнгольд", якщо інше прямо не встановлено цією Політикою.

1. Цілі обробки даних

 
Випадками надання Користувачем даних є, зокрема, реєстрація на веб-сайті ТОВ «Рейнгольд» (https://www.rheingold.com.ua), отримання доступу до Особового рахунку Користувача, укладання ліцензійних та інших договорів, можливість укладання яких прямо передбачена функціоналом Послуг ТОВ «Рейнгольд», а також такі випадки:
•  За участю у рекламних та маркетингових акціях, що проводяться ТОВ «Рейнгольд»;
•  При надсиланні запитів, листів або здійснення інших видів контактів з ТОВ «Рейнгольд»;
•  При використанні додаткових спеціальних сервісів, якщо це передбачено функціоналом Послуг ТОВ «Рейнгольд” та інтерфейсом Інтернет-сайту ТОВ «Рейнгольд».

Дані Користувача обробляються в таких цілях (включаючи, але не обмежуючись):
•  Укладання та виконання Угоди на використання Послуг ТОВ «Рейнгольд»;
•  Надання можливості створення та подальшого використання та управління особовим рахунком;
•  Взаємодія між Користувачами для отримання коментарів щодо Послуг ТОВ «Рейнгольд», здійснення підтримки Програмних продуктів; направлення повідомлень щодо Послуг ТОВ «Рейнгольд» та Програмних продуктів;
•  Аналіз ефективності Послуг ТОВ «Рейнгольд» та Програмних продуктів;
•  Прийом, обробка та перевірка платежів;
•  Надання технічної підтримки Користувачів;
•  Інформування про майбутні події, пов'язані з Послугами ТОВ «Рейнгольд» та Програмними продуктами, їх оновленнями та іншими аналогічними подіями.

2. Дані про користувачів, що збираються та обробляються ТОВ «Рейнгольд»


Дані, які збирає та обробляє ТОВ «Рейнгольд» (її афілійовані особи) можуть включати (не обмежуючись):
•  Прізвище, ім'я та по батькові (за наявності) Користувача (представника Користувача, співробітника Користувача або іншої особи, уповноваженої Користувачем здійснювати фактичні дії з Особовим рахунком Користувача під час використання Послуг ТОВ «Рейнгольд»);
•  Паспортні дані Користувача;
•  Адреса реєстрації (фактичного проживання) Користувача;
•  Адреса електронної пошти;
•  Логін Користувача;
•  Посада представника Користувача, співробітника Користувача або іншої особи, уповноваженої Користувачем здійснювати фактичні дії з Особовим рахунком Користувача під час використання Послуг ТОВ «Рейнгольд»;
•  Контактний телефон.

ТОВ «Рейнгольд» може також збирати дані Користувача, пов'язані з його IP-адресою, статистичну інформацію про вчинені Користувачем дії при використанні Послуг ТОВ «Рейнгольд», унікальні ідентифікатори Користувача, що автоматично генеруються при використанні Послуг ТОВ «Рейнгольд», дані білінгу транзакції, мову, територію, з якою здійснюється доступ до Послуг ТОВ «Рейнгольд», а також інші відомості про Користувача.

Процес реєстрації доменних імен передбачає збір персональної інформації про Замовника та передача її до Реєстру домену вищого рівня. Дані, які ідентифікують Замовника, є відкритими та доступними, зокрема через службу Whois. Конфіденційною інформацією є дані комерційного характеру, які відносяться до вартості послуг, а також авторизаційна інформація Замовника.

3. Використання файлів cookie


ТОВ «Рейнгольд» використовує файли cookie на веб-сайті https://www.rheingold.com.ua.

Файли cookie є текстовими файлами, зазвичай невеликого розміру, або фрагментами інформації, які можуть зберігатися в пам'яті комп'ютера Користувача, коли він відвідує Інтернет-сайт ТОВ «Рейнгольд».

ТОВ «Рейнгольд» використовує на своєму Інтернет-сайті тимчасові (сесійні) та постійні файли cookie. Тимчасові файли відрізняються тим, що видаляються після того, як Користувач закриває свій веб-браузер, тоді як постійні файли залишаються в пам'яті комп'ютера до того моменту, коли вони будуть видалені вручну або до закінчення терміну їх зберігання.

Користувач може змінити налаштування свого веб-браузера таким чином, щоб збережені файли cookie були видалені, а нові файли cookie не зберігалися (докладна інформація про це міститься, як правило, у посібнику з використання кожного конкретного веб-браузера).

У разі видалення файлів cookie та/або налаштування веб-браузера таким чином, щоб нові файли cookie не зберігалися, деякі або всі можливості Інтернет-сайту ТОВ «Рейнгольд» та Послуг ТОВ “Рейнгольд» можуть бути недоступними.

4. Використання, розповсюдження та передача даних


ТОВ «Рейнгольд» може комбінувати (зливати, зрощувати) та використовувати скомбіновані дані Користувача з іншою інформацією для забезпечення, управління та розвитку Послуг ТОВ «Рейнгольд». ТОВ «Рейнгольд» має право надавати дані Користувачів своїм афілійованим особам/партнерам, у разі, коли це необхідно для надання Послуг ТОВ «Рейнгольд», не запитуючи згоди Користувача на таку передачу.

Крім того, дані Користувачів можуть бути надані третім особам у таких випадках:
•  Коли це необхідно з метою дотримання законодавства, наприклад, розслідування випадків шахрайства під час здійснення платежів та здійснення будь-якої іншої незаконної діяльності;
•  Коли є обґрунтовані підозри на потенційне або існуюче порушення прав ТОВ «Рейнгольд», її афілійованих осіб/партнерів з метою захисту прав потерпілої сторони;
•  У разі порушення прав інтелектуальної власності.

5. Зберігання даних


Період зберігання даних складає термін, протягом якого надаються Послуги ТОВ «Рейнгольд», якщо інший термін не передбачений чинним законодавством (наприклад, для ведення бухгалтерського обліку або дотримання податкового законодавства).

6. Інші обов'язки сторін


Користувач є відповідальним за повноту та достовірність наданих ним даних. У разі наявності невідповідностей та/або некоректності у наданих Користувачем даних вони повинні бути змінені, у тому числі шляхом звернення до фахівців ТОВ «Рейнгольд», як це зазначено в розділі «Контакти» веб-сайту ТОВ «Рейнгольд».
ТОВ «Рейнгольд» має право при видаленні та/або зміні даних Користувача, зберігати ті дані, які необхідні для дотримання чинного законодавства, забезпечення безпеки та ефективності Послуг ТОВ «Рейнгольд».